Prayer for Dominican vocations

Heavenly Father,
As once you called St.Dominic to preach the Gospel, so now call new preachers to work in your vineyard.
Fill them with your Holy Spirit, with truth, and with zeal for souls, that they too may be sent out as bold but compassionate apostles of the Gospel of Jesus Christ, your Son.
Aided by the intercession of the virgin Mary and formed in fraternity,
may they share in the church’s mission of salvation, joyfully bringing your truth and love to many.
Through Christ our Lord.
Amen.12472693_10201225346272585_4755298585049237257_n

Advertisements

Молитва за духовни позиви

Господи Исусе, Божји Пастир на душите, Ти ги повика апостолите да станат рибари на луѓето. Повикај, исто така, денес кон себе горливи и благородни деца од нашите семејства и направи ги Свои ученици и служители!
Пробуди во нив желба за спасение на сите луѓе, за кои Ти на нашите олтари секој ден ја обновуваш Својата жртва на крстот. Покажи им ги, Господи, сите места кајшто толку наши браќа и сестри молат за светлината на вистината и за пламена љубов! Нека се одѕиваат на Твојот повик да станат сол на земјата и светлина на светот! На земјата нека го продолжат Твоето дело за спасение и да го градат Твоето таинствено Тело-Црквата!
Исто така, многубројни и великодушни девојки повикај ги, Господи! Влеј им копнеж во евангелската совршеност и пробуди во ниц желба за служење на Твојата Црква и да се жртвуваат за сиромашните и за болните со сето срце и со сета сила на Твојата љубов! А М И Н!!!1272265_456354184480672_128718511_o

Corpus Christi

Кондак гл.4
Ете, пред нас стои Христос за храна на сите, дојдете да Му се поклониме на Христос Бог скриен во овие тајни и со покаено срце да извикаме: „ Господи не изгорувај не нас кои сме недостојни за причестување, туку изгори ги нашите гревови и очисти ги нашите души!„11393232_10204307207746889_5074271112225409336_n

Corpus Christi

Тропар гл.7corpuschristi-christian
Лебот небесен, кој се дава за храна на луѓето, ангелите и архангелите, треперејќи сакаат денес свечено да го гледаат на престолот. И ние, о Христе Боже наш, кога во овој Леб ја гледаме Твојата богата благодат, Те исповедаме како Бог во тело, кој си скриен од нашите очи и викаме: „Удостој не со причестување за да се насладуваме на вечниот живот!„

Празник на Пресветата Евхаристија- телото и крвта Христова

Празникот на Пресветото Тело и Крвта Христова е празник на светата вера во Исусовото ветување што го даде во Кафернаум и на Тајната вечера на Велики Четврток. Исус е присутен под вид на леб и вино за да ни даде за храна и питие. Денес на Бога му ја искажуваме својата радост и благодарност за Евхаристијата што го опфаќа сето духовно богатство на Црквата, самиот Христос, живиот Леб што дава живот на луѓето. Евхаристиската тајна ја заслужува нашата благодарност и нашето поклонение. Евхаристијата е лек на бесмртноста и срце на христијанскиот живот. Самиот Исус рече: „Кој го јаде моето Тело и ја пие мојата Крв, има живот вечен и јас ќе го воскреснам во последниот ден, зашто моето Тело е вистинска храна и мојата Крв е вистинско питие„(Joван 6:54-55) Апостол Павел пак рече:„ Зашто секогаш кога го јадете овој Леб и ја пиете оваа чаша ја објавувате смртта на Господа додека Тој не дојде„( I Kopинтјани 11:26)corpus_christi_2003

Corpus Christi

The Feast of Corpus Christi, or the Feast of the Body and Blood of Christ (as it is often called today), goes back to the 13th century, but it celebrates something far older: the institution of the Sacrament of Holy Communion at the Last Supper. While Holy Thursday is also a celebration of this mystery, the solemn nature of Holy Week, and the focus on Christ’s Passion on Good Friday, overshadows that aspect of Holy Thursday.

Thus, in 1246, Bishop Robert de Thorete of the Belgina diocese of Liège, at the suggestion of St. Juliana of Mont Cornillon (also in Belgium), convened a synod and instituted the celebration of the feast. From Liège, the celebration began to spread, and, on September 8, 1264, Pope Urban IV issued the papal bull “Transiturus,” which established the Feast of Corpus Christi as a universal feast of the Church, to be celebrated on the Thursday following Trinity Sunday.

At the request of Pope Urban IV, St. Thomas Aquinas composed the office (the official prayers of the Church) for the feast. This office is widely considered one of the most beautiful in the traditional Roman Breviary (the official prayer book of the Divine Office or Liturgy of the Hours), and it is the source of the famous Eucharistic hymns “Pange Lingua Gloriosi” and “Tantum Ergo Sacramentum.”

For centuries after the celebration was extended to the universal Church, the feast was also celebrated with a eucharistic procession, in which the Sacred Host was carried throughout the town, accompanied by hymns and litanies. The faithful would venerate the Body of Christ as the proit-was-this-divine-touch-that-cold-heart-comes-alive-and-gradually-he-feels-in-him-that-which-befits-the-heart-of-jesuscession passed by. In recent years, this practice has almost disappeared, though some parishes still hold a brief procession around the outside of the parish church.

In countries where it is not a Holy Day of Obligation such as the United States, The Feast of Corpus Christi is celebrated on the Sunday after Holy Trinity.

Светиот цар Константин и Светата царица Елена

Родители на Константин му беа царот Констанциј Флор и царицата Елена. Флор имаше уште деца и други жени, но од Елена го имаше само овој Константин. Три големи борби имаше Константин кога се зацари: една против Максенциј, тиранин во Рим, друга против Скитите на Дунав и трета против Византинците. Пред борбата со Максенциј, кога Константин имаше голема грижа и се сомневаше во својот успех, му се јави сред бел ден блескав крст на небото, сиот закитен со ѕвезди, а на крстот стоеше напишано: „Со ова победувај!“ Восхитен царот нареди да му исковаат голем крст, сличен на тој што му се јави и да го носат пред војската. Со силата на Крстот тој стекна славна победа над бројно надмоќниот непријател. Максенциј се удави во реката Тибар. Веднаш потоа Константин го издаде прочуениот Едикт, во Милано, 313 година, за престанок на гонењата на христијаните. Откако ги победи Византинците, тој изгради прекрасна престолнина на Босфор, којашто оттогаш се нарече Константинопол. Но пред ова Константин западна во тешка проказна болест (лепра). Жреците и лекарите го советуваа да се бања во крв од заклани деца, но тој тоа го одби. Тогаш му се јавија Светите апостоли Петар и Павле и му рекоа да го побара епископот Силвестер, којшто ќе го излечи од страшната болест. Епископот го поучи во христијанската вера и го крсти и проказата исчезна од телото на царот. Кога во Црквата настана раздор заради смутливиот еретик Ариј, царот го свика Првиот Вселенски Собор во Никеја, во 325 година. Овде се осуди ереста, а се утврди Православието. Благочестивата мајка на царот, Света Елена, ревнуваше усрдно за верата Христова. Таа го посети Ерусалим и го пронајде Чесниот Крст Господов и на Голгота ја изгради црквата на Воскресението и уште многу други цркви по Светата Земја. Во својата осумдесетта година оваа света жена се престави кај Господ, во 327 година. А царот Константин ја надживеа мајка му за десет години и се упокои во својата шеесет и петта година, во 337 година, во градот Никомидија. Неговото тело беше погребано во црквата на Светите апостоли во Цариград.

11392930_779379638844790_589397937955597836_n

Тропар гл.8 на Свети Константин и Елена

Господи, откако го виде на небото знакот на Твојот Крст, слично на Павла, не од луѓе беше повикан Твојот апостол меѓу царевите; престолниот град во Твои раце го предаде, па по молитвите на Богородица, секогаш чувај го во мир, единствен Човекољубче10414072_779381075511313_7319080969571606206_n

Saint Constantine and Empress Helena

11109312_779379892178098_2762364438355695380_oConstantine’s parents were Emperor Constantius Chlorus and the Empress Helena. Chlorus had other children by another wife, but from Helena he had only Constantine. After his coronation Constantine fought three great battles: one, against Maxentius, a Roman tyrant; the second, against the Scythians on the Danube and the third, against the Byzantines. Before the battle with Maxentius, while Constantine was greatly concerned and in doubt about his success, a brilliant Cross appeared to him in the sky during the day, completely adorned with stars and written on the Cross were these words: “By this Sign Conquer.” Astonished, the emperor ordered a large cross to be forged similar to the one that appeared to him and that it be carried before the army. By the power of the Cross he achieved a glorious victory over the enemy who was superior in members. Maxentius was drowned in the Tiber river. Immediately after that, Constantine issued the famous Edict of Milan in the year 313 A.D. to halt the persecution of Christians. Defeating the Byzantines, Constantine built a beautiful capital on the Bosphorus which from that time on was called Constantinople. Before that, however, Constantine succumbed to the dreaded disease of leprosy. As a cure, the pagan priests and physicians counseled him to bathe in the blood of slaughtered children. However, he rejected that. Then the Apostles Peter and Paul appeared to him and told him to seek out Bishop Sylvester who will cure him of this dreaded disease. The bishop instructed him in the Christian Faith, baptized him and the disease of leprosy vanished from the emperor’s body. When a discord began in the Church because of the mutinous heretic Arius, the emperor convened the First Ecumenical Council in Nicaea, 325. A.D., where the heresy was condemned and Orthodoxy confirmed. St. Helena, the pious mother of the emperor, was very zealous for the Faith of Christ. She visited Jerusalem, discovered the Honorable Cross of the Lord, built the Church of the Resurrection on Golgotha and many other churches throughout the Holy Land. This holy woman presented herself to the Lord in her eightieth year in 327 A.D. Emperor Constantine outlived his mother by ten years. He died in Nicomedia in his sixty-fifth year in 337 A.D. His body was interred in the Church of the Twelve Apostles in Constantinople.

Тропар гл.8 на Свети цар Константин и Света царица Елена

Тропар гл.8
Креста Твоего на небеси видев, и якоже Павел звание не от человек прием, в царех апостол Твой Господи, царствующий град в руце Твоей положи, егоже спасай всегда в мире, молитвами Богородици, едине Человеколюбче11040504_779380335511387_7319324170039734817_n